Chi tiết

 

Ba năm đầu tư trên 26 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị giáo dục

Ngày 24-07-2020 - Lượt xem: 196

Trong giai đoạn 2017-2019, toàn tỉnh có 308 trường từ mầm non đến THCS, với tổng số 4.536 phòng học. Trong đó Tỉnh đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới 1.732 phòng cho 173 trường học; ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện xóa 56 điểm trường, sáp nhập 18 trường, giảm 9 trường;

Toàn ngành có 8.615 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn cấp tiểu học đạt cao nhất với 89,15%, kế đến là cấp mầm non với tỷ lệ giáo viên trên chuẩn là 89,13%, cấp THCS tỷ lệ giáo viên trên chuẩn là 83,39%, có 13 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học lớp thạc sĩ, 262 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học trung cấp lý luận chính trị.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của cấp chính quyền đối với ngành giáo dục giai đoạn 2017-2019

Năm 2019 số trường đạt chuẩn quốc gia là 208/308 trường từ mầm non đến THCS, chiếm tỷ lệ 67,53%, tăng 29 trường so với năm 2017, tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục là 507,06 tỉ đồng. Tỷ lệ trẻ ăn bán trú tăng hàng năm với trên 76,57%; hàng năm tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cấp THCS tăng…

Tuy nhiên, hiện nay nhiều trang thiết bị đã xuống cấp, một số trường thiếu diện tích mở rộng quy mô, còn nhiều điểm trường lẻ, thiếu biên chế giáo viên theo định mức, Tỉnh phải thực hiện hợp đồng… UBND tỉnh đề xuất xem xét, cân đối nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời phục vụ cho hoạt động dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tiếp tục phân bổ vốn đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và bổ sung biên chế giáo viên theo định mức quy định…

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ngành giáo dục và đào tạo rà soát, xét lại các chế độ chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong ngành; dạy và học phải thực chất, không chạy theo thành tích; xóa điểm phụ phải có lộ trình và phải phù hợp với tình hình thực tế; chú ý dinh dưỡng học đường cho học sinh; tham mưu điều động cán bộ quản lý của ngành phải phù hợp, phát huy hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy...

An Nhiên

 


Đang online: 11
Hôm nay: 3960
Đã truy cập: 2005702