Chi tiết

 

Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của nhà khách Bông Sen

Ngày 05-12-2020 - Lượt xem: 149

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CỦA NHÀ KHÁCH BÔNG SEN

 1. Tên, địa chỉ của đơn vị cổ phần hoá: Nhà khách Bông Sen

Địa chỉ: Số 60 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 5, thành phố vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: (0293) 3600 123

 1. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh phòng ngủ; Kinh doanh ăn uống, nhà hàng ca nhạc, ...; Dịch vụ phục vụ khách tại Nhà khách; Kinh doanh dịch vụ khác; …
 2. Vốn điều lệ: 93.000.000.000 đồng; tương đương: 9.300.000 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Trong đó: 

-  Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.348.000  cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ.

-  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 52.800 cổ phần, chiếm 0,57% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.899.200 cổ phần, chiếm 63,43% vốn điều lệ.

 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 5.899.200 cổ phần, chiếm 63,43% vốn điều lệ.
 2. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
 3. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhà khách Bông Sen do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 2. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các Đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhà khách Bông Sen do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 3. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 07/12/2020 đến 16h00 ngày 23/12/2020 tại các Đại lý đấu giá.
 4. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 29/12/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng.
 5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/12/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 09/01/2021 tại các Đại lý đấu giá.
 7. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. QD 741 thanh lap NKBS.pdf_20201205112257.pdf
2. 2. QD 07 Chuc nang nhiem vu.pdf_20201205112258.pdf
3. 3. PA CPH (KS Bong Sen)_vn.pdf_20201205112258.pdf
4. 3. QD 86 Bo sung chuc nang nhiem vu.pdf_20201205112300.pdf
5. 4. Du thao dieu le (KS Bong Sen).pdf_20201205112300.pdf
6. 5. QD 601 chuyen NKBS thanh CTCP.pdf_20201205112301.pdf
7. 6. QD 1164 phe duyet GT don vi.pdf_20201205112301.pdf
8. 7. QD 2045 phe duyet PA CPH_vn.pdf_20201205112301.pdf
9. 7.1. QD 2045 phe duyet PA CPH_Eng.pdf_20201205112301.pdf
10. 8. Ban CBTT_vn.pdf_20201205112301.pdf
11. 8.1. Ban CBTT_Eng.pdf_20201205112302.pdf
12. 9. BCTC 30.6.2019.pdf_20201205112302.pdf
13. 10. BCTC 2018.pdf_20201205112302.pdf
14. 11. BCTC 2017.pdf_20201205112302.pdf
15. 12. BCTC 2016.pdf_20201205112302.pdf

Đang online: 10
Hôm nay: 2426
Đã truy cập: 2250412