Chi tiết

 

Chào mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

Ngày 23-07-2020 - Lượt xem: 3937

 

THÔNG BÁO

CHÀO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC MUA CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN

1. Tên đơn vị CPH: Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

Địa chỉ: Ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 02936.509.777

2. Ngành nghề kinh doanh chính của tổ chức có cổ phần bán đấu giá: Sản xuất các loại sản phẩm nông, lâm và thủy sản; Kinh doanh khu du lịch và các dịch vụ có liên quan; Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

3. Vốn điều lệ dự kiến của công ty cổ phần: 29.813.000.000 đồng, tương ứng với 2.981.300 cổ phần.

STT

Cổ đông

Số lượng (cổ phần)

Giá trị theo mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ/VĐL (%)

1

Cổ phần Nhà nước

1.520.463

15.204.630.000

51,00

2

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo thâm niên công tác

45.400

454.000.000

1,52

3

Cổ phần ưu đãi dành cho người lao động cam kết làm việc lâu dài

28.800

288.000.000

0,97

4

Cổ phần bán đấu giá công khai

700.938

7.009.380.000

23,51

5

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược

685.699

6.856.990.000

23,00

Tổng cộng

2.981.300

29.813.000.000

100,00

 

          4. Số lượng cổ phần chào bán NĐT chiến lược: 685.999 cổ phần (chiếm 23% vốn điều lệ)

          5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

          6. Giá chào bán: Theo quy định của pháp luật và theo phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt.

7. Tiêu chí lựa chọn: Theo tiêu chí đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký:

- Thời gian: Từ ngày 27/7/2020 đến 07/8/2020 vào các ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm: Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

- Địa chỉ: Ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 02936.509.777

9. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép hoạt động;

- Giấy tờ chứng nhận có sản phẩm đã được cấp chứng nhận hữu cơ đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí đã được phê duyệt.

- Hồ sơ năng lực của tổ chức: Bản thông tin giới thiệu, năng lực của nhà đầu;

- Phương án, định hướng phát triển đơn vị sau cổ phần hóa;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019;

- Các văn bản cam kết theo quy định của nhà đầu tư.

(Hồ sơ được đựng trong phong bì dán kín và niêm phong của Quý nhà đầu tư).

Khi nộp Hồ sơ, đề nghị Quý nhà đầu tư mang theo Giấy giới thiệu người làm thủ tục đăng ký.

Căn cứ Hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân sẽ gửi Thông báo đến Quý Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn để thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với Quý Nhà đầu tư không đáp ứng được tiêu chí lựa chọn sẽ không được hoàn trả Hồ sơ.

(Thông tin chi tiết về cổ phần hóa đơn vị và đợt chào mời, NĐT có thể tham khảo tại website: www.haugiang.gov.vn hoặc liên hệ với đơn vị theo số điện thoại nêu trên).

Trân trọng!

 

Tài liệu đính kèm


Đang online: 2
Hôm nay: 2695
Đã truy cập: 2250681