Chi tiết

 

Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến huyện Vị Thủy lần thứ IV - năm 2020

Ngày 31-08-2020 - Lượt xem: 123

Sáng ngày 28/8/2020, tại Hội trường Huyện ủy, UBND huyện Vị Thủy đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Vị Thủy lần thứ IV - năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Vui, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 83 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong huyện cùng dự.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2015 - 2020

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua trên địa bàn huyện Vị Thủy được triển khai, thực hiện có hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, nhiều mô hình sản xuất chất lượng cao, xây dựng cánh đồng lớn gắn với bao tiêu hàng nông sản được mở rộng; thực hiện chuyển đổi 346 ha diện tích nông nghiệp trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.  Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 57% xuống 55,01%; tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 19,41%, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 25,58%; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã xây dựng thành công thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 4/9 xã. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 91%, 73/75 ấp văn hóa, 06 xã văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn văn minh đô thị; công tác huy động học sinh các cấp, chống mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp tiếp tục được giữ vững; quy mô, hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư, xây dựng, hiện có 36/46 trường đạt chuẩn quốc gia; mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện, đến nay có 10/10 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đạt chuẩn. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai thực hiện đồng bộ, diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn đạt 100%; đưa 743 thanh niên ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc, đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện phong trào học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nhiều mô hình có ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; kết nạp mới 704 đảng viên; vận động các nguồn lực xây dựng được 392 căn nhà đại đoàn kết, 48 căn nhà tình thương, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và công tác an sinh xã hội địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn thi đua 2015 - 2020, đã có 96 Mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 128 cá nhân được nhận Huân chương, huy chương các loại; 04 Huân chương Lao động các hạng; 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân; 21 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua”; 17 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 73 tập thể được tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 71 tập thể và 203 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đồng thời, trong 5 năm qua, Chủ tịch UBND huyện tặng 3.961 Giấy khen cho các cá nhân; 217 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; công nhận 729 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; tặng giấy khen cho 326 tập thể, 4.062 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua chuyên đề; tổng kinh phí khen thưởng trên 6,5 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn 2020 - 2025, tiếp tục bám sát tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, huyện Vị Thủy tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị theo từng thời kỳ với cách làm sáng tạo, hiệu quả; huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân với mục tiêu thi đua chung là “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách, an sinh phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh”.

Nhân dịp này, 20 tập thể, 63 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Ngoài ra, 01 đơn vị nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 02 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019; 04 tập thể và 20 cá nhân nhận Bằng Khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua năm 2019; 04 tập thể được công nhận lao động xuất sắc năm 2019; Ủy ban nhân huyện công nhận 73 chiến sĩ thi đua cơ sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 542 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; khen thưởng cho các đơn vị, địa phương đạt giải trong các khối thi đua của huyện.