Chi tiết

 

Hơn 56 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 của tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-07-2020 - Lượt xem: 300

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo Kế hoạch, bắt đầu từ tháng 01-2021, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho ít nhất 08 doanh nghiệp; tổ chức hỗ trợ, khảo sát đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa công nghệ tiết kiệm năng lượng cho 02 doanh nghiệp tại Khu, Cụm công nghiệp của Tỉnh.

Nhiệm vụ Kế hoạch sẽ quan tâm nhiều đến mục tiêu phát triển đô thị thông minh, thân thiện môi trường theo định hướng của Tỉnh; do đó, Kế hoạch dự kiến đầu tư lắp đặt, cải tạo, thay thế các phương tiện, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED công nghệ cao, kết hợp xây dựng trung tâm điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng và quản lý vận hành - duy tu bảo dưỡng trên địa bàn thành phố Vị Thanh làm mô hình thí điểm, dự kiến kinh phí hơn 54 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng và xã hội trong việc sử dụng năng lượng tái tạo, Kế hoạch cũng sẽ hỗ trợ 15% chi phí thiết bị tiết kiệm năng lượng cho 100 hộ gia đình ở các huyện, thị xã, thành phố, với số tiền không quá 4 triệu đồng/hộ gia đình.

Đặc biệt, tỉnh Hậu Giang sẽ hoàn thiện thống kê cơ cơ sở dữ liệu về năng lượng của các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng và các cơ sở dữ liệu khác theo yêu cầu của Bộ Công Thương…

Kế hoạch này sẽ đẩy mạnh sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

An Nhiên


Đang online: 14
Hôm nay: 3638
Đã truy cập: 2005381