Chi tiết

 

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 30-06-2020 - Lượt xem: 36

Danh sách tài liệu:

1. 01. CThi PCTTai 2020.pdf

2. Bao cao PCTT 2020.doc

3. BCao MO HINH sat lo.pptx

4. Chuong trinh.docx

5. GM TT Thientai 26.5.2020-1.pdf

6. MO HINH Dap cai tien.pptx

7. Qd kien toan BCH phong chong thien tai.pdf


Đang online: 6
Hôm nay: 1408
Đã truy cập: 55542