Chi tiết

 

Thành phố Ngã Bảy tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020

Ngày 18-07-2020 - Lượt xem: 229

Trong 5 năm qua, thành phố Ngã Bảy đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực I đạt 1,31%, khu vực II đạt 15,2%, khu vực III đạt 7,55%; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch; đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, với quy mô ngày càng tăng, hình thức đầu tư ngày càng phong phú đa dạng; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 02 xã nông thôn mới nâng cao (Đại Thành và Tân Thành); hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố Ngã Bảy. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin tuyên truyền; hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Bảo tồn và phát huy chợ nổi Ngã Bảy gắn với du lịch sông nước miệt vườn; chất lượng chăm sóc và khám chữa bệnh cho Nhân dân được nâng cao; chất lượng giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, tỷ lệ huy động học sinh đến trường ở các cấp đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,86% (giảm 816 hộ, tương đương giảm 5,43% so với năm 2016)...

Bên cạnh đó, Công tác quân sự - quốc phòng được triển khai thực hiện đồng bộ, lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố (là điểm chỉ đạo của Quân khu 9); tỷ lệ giao quân đạt 100%,... triển khai áp dụng nhiều phòng trào sát thực tế trong việc đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội như: mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Phòng, chống ma túy 4+1”…

Tại Hội nghị, thành phố Ngã Bảy đã tuyên dương 109 đại biểu điển hình tiên tiến; trong đó có 28 tập thể và 81 cá nhân.

Các cá nhân được tuyên duyên điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn biểu dương những thành tích mà thành phố Ngã Bảy đã đạt được trong 5 năm qua và mong rằng Thành phố tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phấn đấu đạt cao hơn nữa trong những năm tiếp theo. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Ngã Bảy tiếptục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của Tỉnh. Tổ chức các phong trào thi đua phải chú trọng đổi mới nội dung và hình thức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, thành phố Ngã Bảy cần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; việc bình xét, khen thưởng phải công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời; quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện uốn nắn, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và khắc phục yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng./.

                                                                Thanh Nguyễn


Đang online: 12
Hôm nay: 3568
Đã truy cập: 2005311