Chi tiết

 

Thường trực HĐND, UBND xã Tân Hòa Tiếp Đoàn Giám sát Ban Pháp Chế HĐND Huyện Châu Thành A

Ngày 17-09-2020 - Lượt xem: 21

          Chiều ngày 10/9/2020, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa tiếp đoàn Giám sát Ban pháp Chế HĐND huyện đến Giám sát việc thực hiện các Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn. Tham dự Đoàn Giám sát có ông Võ Thanh Tường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện-Trưởng Đoàn Giám sát, ông Huỳnh Văn Mơ, UVTV Huyện ủy Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBMTTQ, lãnh đạo Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, thành viên Ban Pháp Chế và các cơ quan.

          Tiếp Đoàn Giám sát Ban pháp chế HĐND huyện có ông Kim Phụng Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, Bà Phạm Thị Ngoan - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các ngành có liên quan.

          Tại buổi Giám sát, phó chủ tịch UBND xã báo cáo về kết quả xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/6/2020 ở một số lĩnh vực như: Vi phạm hành chính về an ninh trật tự an toàn xã hội, xử phạt hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy. Xử phạt lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lĩnh vực xây dựng nhà ở, công trình, lĩnh vực nguồn lợi thủy sản, lĩnh vực đất đai, lĩnh vực y tế, và một số lĩnh vực khác...Kết quả đã ban hành 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 19.500.000 đồng. Qua giám sát thành viên Đoàn đã đóng góp chỉ ra một số hạn chế về quy trình ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tính chất nội dung vi phạm....Hiệu lực cũng như tính pháp lý của Quyết định....

Kết luận buổi giám sát ông Võ Thanh Tường, Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp Chế HĐND huyện đề nghị Chủ tịch UBND xã tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng trái phép không phép nhất là tuyến lộ 61C, kịp thời xử lý những trường hợp xây dựng trái phép, phát huy vai trò trách nhiệm của địa phương, hoàn chỉnh một số nội dung góp ý của Đoàn Giám sát để công tác xử phạt hành chính ngày đạt hiệu quả cao hơn.


Đang online: 2
Hôm nay: 1123
Đã truy cập: 1496403