Chi tiết

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng văn hóa công sở trong cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 07-08-2020 - Lượt xem: 62

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Hùng Em, Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tại hội nghị sơ kết công tác quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Tống Huy Phúc, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Đoàn Minh Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện.

20200806_092911 Đồng chí Lý Hùng Em phát biểu kết luận tại hội nghị

Ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Huyện ủy - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối với từng loại hình. Trong đó, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết công khai các nội dung tại trụ sở; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ kịp thời những thủ tục không phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và người dân đến liên hệ; nhiều địa phương đã triển khai thực hiện “chính quyền thân thiện” thông qua nhiều mô hình tổ viết hộ, tổ tuyên truyền, tổ trả kết quả cho các đối tượng khó khăn, ngày thứ sáu không hẹn,... Chính quyền cơ sở thực hiện đúng quy định của Nhà nước về các chế độ chính sách cho các đối tượng, đặc biệt việc hỗ trợ cho người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc cấp ủy tiếp định kỳ và giải quyết kiến nghị của công dân; tổ chức tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại được kịp thời, hiệu quả ngay tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp; vai trò của Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng được phát huy tích cực. Đối với loại hình các cơ quan Nhà nước, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019 đảm bảo theo đúng nội dung hướng dẫn; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định; bố trí lịch, phòng tiếp công dân; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh thái độ phục vụ của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Bên cạnh đó, quy chế dân chủ ở loại hình doanh nghiệp được phát huy tích cực thông qua việc công đoàn đảm bảo quyền lợi cho người lao động; đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động nên không xảy ra tình trạng khiếu nại. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu tốt cấp ủy trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến lợi ích của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; chỉ đạo tổ chức bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn theo đúng quy định; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quản lý và ra mắt nhiều mô hình hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quy chế dân chủ ở một vài đơn vị, địa phương vẫn còn bộc lộ hạn chế nhất định, nhất là liên quan đến công tác cải cách hành chính; công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên chưa phát huy đúng mức; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị đôi lúc còn chưa thật sự hiệu quả; văn hóa công sở ở từng lúc, từng nơi thực hiện chưa nghiêm,…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lý Hùng Em, Phó Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đề nghị: Các ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp tục cải cách hành chính, thường xuyên rà soát bãi bỏ và thay thế các thủ tục hành chính để phù hợp với tình hình; cấp ủy các cấp thường xuyên, kịp thời kiểm tra, uốn nắn các hành vi vi phạm, hạn chế thấp nhất tình trạng đảng viên vi phạm liên quan đến quy chế dân chủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Mặt trận và các đoàn thể phát huy hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng để đảm bảo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đặc biệt, mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt văn hóa công sở; tham gia tích cực phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện Vị Thủy giai đoạn 2019 - 2025” gắn với thực hiện năm“Dân vận khéo” 2020 để góp phần thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Năng Nguyễn


Đang online: 14
Hôm nay: 6079
Đã truy cập: 1361382