Chi tiết

 

Vị Thủy tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Ngày 30-09-2020 - Lượt xem: 41

Vị Thủy tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

         Người có công xã Vị Thắng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 880/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Vị Thủy về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện năm 2020, ngày 29/9/2020, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Thủy.

           Trong thời gian qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Thủy luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các ban ngành đoàn thể. Hội nghị thông tin, tuyên truyền các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những hoạt động cần thiết để hỗ trợ, giúp đỡ người có công và thân nhân, nhằm để:

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về các chính sách ưu đãi đối với người có công hiện nay;

- Gặp gỡ, trao đổi và tiếp nhận các phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công tại địa phương;

- Đề xuất, kiến nghị những bất cập trong thực hiện các chính sách ưu đãi người có công đến các cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Kế hoạch số 880/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND huyện Vị Thủy, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chọn đơn vị xã Vị Thắng và Vị Trung làm  điểm tổ chức Hội nghị. Tham gia Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Phòng và cán bộ phụ trách lĩnh vực Người có công, lãnh đạo UBND xã, các ban ngành, đoàn thể và cán bộ phụ trách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, 40 người có công và thân nhân tại điểm xã Vị Thắng và 31 người có công và thân nhân tại điểm xã Vị Trung. Tại hai điểm của Hội nghị, có tổng số 32 ý kiến phản ảnh, chủ yếu là hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cấp phát tiền qua hệ thống Bưu điện vẫn chưa đảm bảo sự hài lòng của một số người có công, đề nghị vợ liệt sĩ tái giá được hưởng đầy đủ chế độ như vợ liệt sĩ (Bảo hiểm y tế, an dưỡng, chế độ mai táng phí khi từ trần), nâng mức trợ cấp tiền thờ cúng liệt sĩ hàng năm…

Tất cả các ý kiến phản ánh của người có công và thân nhân đều được lãnh đạo Phòng và UBND xã trả lời, giải thích cụ thể cho từng trường hợp, riêng đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì ghi nhận và báo cáo về cấp trên để xem xét, xin ý kiến giải quyết./.

Trần Văn Kế


Đang online: 2
Hôm nay: 907
Đã truy cập: 1496187