Chi tiết

 

Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Ngày 06-05-2020 - Lượt xem: 9473

1. Tên, địa chỉ của đơn vị cổ phần hoá: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại: (0293) 3878 922

2. Ngành nghề kinh doanh: Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; … .

3. Vốn điều lệ: 22.710.000.000 đồng; tương đương: 2.271.000 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Trong đó: 

-  Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.021.950  cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ.

-  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 75.300 cổ phần, chiếm 3,32% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 1.173.750 cổ phần, chiếm 51,68% vốn điều lệ.

4.  Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 1.173.750 cổ phần, chiếm 51,68% vốn điều lệ.

5.  Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.

6.  Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các Đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 04/03/2020 đến 16h00 ngày 23/03/2020 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 27/03/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 31/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 10/04/2020 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 08/04/2020 tại các Đại lý đấu giá.

(Thông tin chi tiết về cuộc bán đấu giá cổ phần được đăng tải trên các website: https://www.haugiang.gov.vn/; www.hsx.vnwww.bsi.com.vn và các đại lý đấu giá).

Tài liệu đính kèm.


Đang online: 8
Hôm nay: 357
Đã truy cập: 3037231