Chi tiết

 

Chủ đầu tư phải tạo điều kiện cho Mặt trận thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng

Ngày 31-05-2021 - Lượt xem: 61

Đó là ý kiến của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc với tập thể cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 28/5 do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào đạt nhiều kết quả tích cực. Nội bật nhất là phối hợp thực hiện tốt quy trình hiệp thương 3 vòng theo quy định, cơ bản đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, thành phần theo Luật định; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú của người ứng cử cũng như tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với trên 557 cuộc; tham gia công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương. Đặc biệt, Mặt trận đã vận động, quản lý và sử dụng tốt Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh phúc lợi xã hội” với số tiền trên 68 tỷ đồng chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt nhiều chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hiện tại nhận thức của một số địa phương về vai trò, vị trí của Mặt trận chưa đầy đủ, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng hoạt động chung của Mặt trận, đoàn thể các cấp, nhất là vai trò giám sát, phản biện xã hội mờ nhạt, một số chủ đầu tư chưa tạo điều kiện cho Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát đầu tư cộng đồng; Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh phúc lợi xã hội” tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện còn chậm đã ảnh hưởng phần nào đến chi phí quản lý, sử dụng quỹ; hoạt động các tổ chức tôn giáo chưa thường xuyên và đi vào nề nếp; một số địa bàn cần bổ sung cấp phó và Ủy viên Thường trực để giảm khối lượng công việc… Cũng tại đây, Mặt trận tỉnh đề nghị bổ sung kinh phí nâng cấp trang thiết bị phòng họp trực tuyến và nâng mức kinh phí đặc thù, kinh phí thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp chủ trì.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh ý kiến tại cuộc họp

Ý kiến tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhấn mạnh: cùng với phòng chống dịch Covid-19 và công tác bầu cử vừa qua đã thể hiện rõ nét vai trò tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đoàn thể các cấp giúp UBND tỉnh duy trì phát triển tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, theo kết quả so sánh với cùng kỳ năm trước cho thấy các chỉ số tăng cao, đặc biệt là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7,84%, thu ngân sách nhà nước đạt 78,11%... Những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kinh phí đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính có ý kiến, xem xét tại cuộc họp nhưng về cơ bản UBND tỉnh thống nhất theo kiến nghị, đối với những phần kinh phí phát sinh ít, trong khả năng ngân sách có thể cân đối được thì trình UBND tỉnh bổ sung, triển khai thực hiện; việc nâng mức kinh phí đặc thù, kinh phí thực hiện các phong trào, các cuộc vận động thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh sẽ đưa vào thuyết minh dự toán của năm 2022; bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Mặt trận các cấp trong thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Thanh tra Nhân dân, Nhóm giám sát cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ theo tôn chỉ, mục đích của Mặt trận quy định.

An Nhiên


Đang online: 6
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 3036933