Chi tiết

 

Giải quyết vướng mắc của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 12-10-2021 - Lượt xem: 286

Ngày 11/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (Khu NNCNC).

Theo quy định Luật đầu tư 2020, hiện Ban Quản lý Khu NNCNC chưa được phân cấp, ủy quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và cũng chưa có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu NNCNC. Còn về việc quản lý, sử dụng đất, theo quy định chung của Luật Đất đai năm 2013 thì chưa quy định phân loại đất, chế độ sử dụng loại đất và thẩm quyền giao đất, cho thuê đất trong Khu NNCNC, tuy nhiên, theo điểm b khoản 2 Điều 7 của Quy chế ban hành kèm Quyết định 1152/QĐ-TTg, Ban Quản lý Khu NNCNC lại được cấp phép “Giao đất một lần để tổ chức xây dựng, phát triển; được giao lại đất, cho thuê đất…”.

Mặc dù Ban Quản lý Khu NNCNC là đơn vị sự nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được nhiệm vụ thu nên chưa có nguồn thu, 100% kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo nên việc giao lại đất, cho thuê đất của Ban Quản lý Khu NNCNC chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Thẩm quyền thu tiền sử dụng đất, thuê đất trong đơn vị chưa được thừa nhận vì sự chồng chéo giữa các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và Quyết định 1152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa, theo quy định của Quyết định 1152/QĐ- TTg, quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu NNCNC chưa được quy định; các dự án đầu tư của Khu NNCNC cũng chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên còn nhiều vướng mắc, chưa thực hiện như kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên ghi nhận nhiều vướng mắc, khó khăn mà Ban Quản lý Khu NNCNC gặp phải suốt thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã đánh giá những nguyên nhân khách quan và chủ quan từ khi mới thành lập đến triển khai xây dựng Khu NNCNC. Trong quá trình thực hiện có nhiều thay đổi nên còn chồng chéo, vướng ở nhiều khâu thủ tục và chưa xin được quy định cụ thể theo chức năng của Khu NNCNC. Vì vậy, UBND huyện Long Mỹ, các sở, ngành liên quan hỗ trợ tích cực về các quy định liên quan để Ban Quản lý Khu NNCNC xây dựng báo cáo, trình bày cụ thể từng điểm khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan rõ ràng gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, xin ý kiến đề nghị Bộ, ngành, Chính phủ tháo gỡ khó khăn hoặc có điều chỉnh bổ sung.

Về xây dựng các dự án tại Khu NNCNC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý phải có kế hoạch phân kỳ đầu tư theo từng khu để làm thủ tục đơn giản và khả năng cân đối vốn được phê duyệt đạt tỷ lệ cao. Các ngành khi thực hiện đề xuất phải bám sát theo quy định của luật, nghị định, hướng dẫn. Đến ngày 20-10, Ban Quản lý Khu NNCNC phải hoàn thành dự thảo báo cáo cụ thể từng khó khăn, vướng mắc gửi UBND huyện Long Mỹ, các sở, ngành có liên quan và gửi về Văn phòng UBND tổng hợp xin ý kiến Ban Thường vụ làm giải trình gửi cấp trên thẩm định, hỗ trợ để sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Khu NNCNC.

An Nhiên


Đang online: 6
Hôm nay: 1802
Đã truy cập: 4771823