Chi tiết

 

Hậu Giang tiếp sức cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Ngày 24-09-2021 - Lượt xem: 336

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì buổi họp trực tuyến với các địa phương và sở, ngành tỉnh về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các địa phương căn cứ vào các văn bản của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án trở lại sản xuất đảm bảo an toàn, chặt chẽ và kịp thời. Bên cạnh đó, khi thẩm định, phê duyệt phương án phòng, chống dịch của doanh nghiệp theo thẩm quyền cần tránh tình trạng trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung nhiều lần gây mất thời gian của doanh nghiệp. Các công trình xây dựng có ít công nhân vẫn phải được sự cho phép của chính quyền địa phương, có cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thì mới hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đảm bảo an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”

Ngành y tế tham mưu, đề xuất, thẩm định các phương án phòng, chống dịch của doanh nghiệp đảm bảo kịp thời; không kéo dài thời gian nhưng phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch là trên hết. Ngành y tế nghiên cứu, cập nhật, bổ sung hướng dẫn mới của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp để triển khai kịp thời; đề xuất phương án tiêm vắc xin cho doanh nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp, dự án đang hoạt động, đã được phê duyệt phương án sản xuất, thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành kế hoạch phục hồi kinh tế sau khi Tỉnh kiểm soát dịch. Các địa phương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai sản xuất theo phương án được duyệt của doanh nghiệp tại khu, cụm công nghiệp tập trung, nếu không đảm bảo theo đúng phương án phải cho tạm ngưng, không được phép tiếp nhận lao động ngoài danh sách đã duyệt. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, các địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phương án. Hàng tháng, các đơn vị có báo cáo tình hình để tỉnh đánh giá tổng thể, kịp thời chấn chỉnh và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp.

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 37 doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tỉnh đang duy trì hoạt động theo phương án 3 tại chỗ, với tổng số lao động được bố trí là 7.419 người. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận và thẩm định 39 phương án sản xuất của các doanh nghiệp, trong đó, UBND tỉnh đã chấp thuận phương án cho 25 doanh nghiệp, với tổng số lao động sẽ tiếp nhận là 2.565 người. Ngoài ra, có 120 đơn vị gồm chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ đã ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

An Nhiên


Đang online: 23
Hôm nay: 6046
Đã truy cập: 4220660