Chi tiết

 

Hoàn thành tiêu chí Đề án nông nghiệp bền vững và Hậu Giang xanh với mức cao nhất

Ngày 10-09-2021 - Lượt xem: 260

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (gọi tắt là Đề án nông nghiệp bền vững) và Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án Hậu Giang xanh) vào ngày 09/9.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đề án nông nghiệp bền vững đã cơ bản hoàn thành công tác tuyên truyền, thành lập Ban chỉ đạo các cấp; lựa chọn được 08/15 hợp tác xã (HTX) để thực hiện đề án, so với số lượng đề ra thì cần lựa chọn thêm 07 HTX nữa. Đơn vị đã gửi danh mục cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Tỉnh, gồm 18 dự án đầu tư cho 15 HTX và 3 liên hiệp HTX; Dự án đầu tư máy móc, thiết bị nông nghiệp cho Tổ cung ứng dịch vụ cơ giới hoá phục vụ sản xuất nông nghiệpDự án xây dựng 03 Trung tâm thu gom, phân loại, sơ chế, đóng gói và phân phối nông sản; đồng thời, đang phối hợp với các địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định cụ thể vị trí xây dựng 03 Trung tâm này. Bên cạnh đó, đơn cũng đã chọn được 01/03 điểm xây dựng thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong nông nghiệp tại Công ty HG Farm tọa lạc tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh - đây là mô hình kết hợp thực hiện bên dưới hệ thống điện năng lượng mặt trời và dự kiến sẽ thực hiện các hợp phần: sản xuất than sinh học từ lục bình, sản xuất phân hữu cơ bằng các phương pháp khác nhau nhằm tận dụng rác hữu cơ trong nông nghiệp và sinh hoạt, kết hợp với than sinh học làm thức ăn nuôi gà và giá thể dinh dưỡng cho cây trồngtrồng cây theo hướng hữu cơ.

Riêng Đề án Hậu Giang xanh chỉ thực hiện được 01/08 nhiệm vụ1 chương trình tuyên truyền với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, còn các nhiệm vụ, đơn vị dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Theo ghi nhận tại buổi họp, đa số các địa phương còn lúng túng khi triển khai 2 Đề án này, do thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa có kế hoạch chi tiết, kinh phí để triển khai các mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải còn khó khăn, công tác rà soát, xử lý chất thải hộ chăn nuôi chưa hoàn tất nên thực hiện tiêu chí chưa đảm bảo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo

Qua các ý kiến của các địa phương và đại diện các sở, ngành tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, công tác thực hiện các đề án còn rất chậm; đồng chí chỉ đạo: Đối với Đề án nông nghiệp bền vững giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các địa phương khẩn trương lựa chọn hợp tác xã tham gia Đề án; nhận các hỗ trợ; nếu trường hợp không đủ HTX đủ điều kiện đưa vào thì mạnh dạn đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh để thực hiện cho đúng thực trạng, tiếp tục lựa chọn xây dựng thêm mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp; làm việc cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành chức năng, đơn vị liên quan về việc xin chủ trương lập dự án đầu tư máy móc, thiết bị nông nghiệp cho Tổ cung ứng dịch vụ cơ giới hoá phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với Đề án Hậu Giang xanh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường bàn giao cho địa phương, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; đề xuất việc đầu tư xe thu gom chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đề nghị các ngành cố gắng hoàn thành các tiêu chí với mức cao nhất. Chú trọng công tác tuyên truyền, bởi người dân chính là người thừa hưởng cũng như là chủ thể thực hiện chính các nội dung của các đề án.

An Nhiên


Đang online: 13
Hôm nay: 5667
Đã truy cập: 4220290