Chi tiết

 

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện

Ngày 17-09-2021 - Lượt xem: 80

Trước tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay. Sáng ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện để bàn các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo toàn diện huyện Châu Thành A, đồng chí Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện, chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Võ Quốc Sử - Chủ tịch UBND huyện - Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của huyện, cùng thành viên Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện đã báo cáo tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện.

Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh; đòi hỏi phải thực hiện cấp bách và thường xuyên, liên tục, cảnh giác cao độ, thực hiện quyết liệt nhất, triệt để nhất, linh hoạt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch; tiếp tục ổn định tình hình dịch trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã tham gia ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu các thành viên dự họp, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy, UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ, ủng hộ và tuân thủ các chủ trương và biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các chốt kiểm soát phải quản lý chặt chẽ, không được chủ quan, lơ là, mọi phương tiện, người dân qua lại chốt thực hiện như trước đây, người dân về từ các tỉnh khác thì thực hiện theo Công văn số 966/UBND-NCTH của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại các chốt kiểm soát phải phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý, bố trí lực lượng trực chốt đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; đối với các chốt đường thủy, trong thời gian tới cần bố trí đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; các chốt nhỏ tại các xã, thị trấn trong thời gian qua vẫn còn một số chốt hoạt động chưa hiệu quả, đề nghị chấn chỉnh ngay. Ngành Công an, quân sự tăng cường công tác tun tra, kiểm soát phải phân vai, phân công hợp lý, đảm bảo phủ địa bàn, xác định đối tượng, nguy cơ để giải quyết xử lý. Củng cố kiện toàn lại các Tổ Covid cộng đồng hoạt động không hiệu quả; BCĐ cấp huyện, xã bố trí một phần kinh phí mua que test để chủ động trong công tác test Covid - 19 sàng lọc trên địa bàn mình quản lý. Thành viên Ban chỉ đạo huyện được phân công trực tiếp, theo dõi chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn phải bám sát địa bàn được phân công; nắm tình hình ở cơ sở để tìm hiểu, trao đổi, giải quyết kịp thời những phát sinh vướng mắc, hoạt động của các tổ, nhóm zalo. Xác định công tác phòng, chống dịch là cuộc chiến lâu dài, nên đề nghị các các cấp, ngành, địa phương phải làm tốt công tác động viên, cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, giữ vững tinh thần chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Họp Ban Chỉ đạo phòng chong covid - 19.docx_20210917164851.docx

Đang online: 16
Hôm nay: 5732
Đã truy cập: 4220354