Chi tiết

 

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THỊ TRẤN BẢY NGÀN, KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 22-06-2021 - Lượt xem: 17

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 16/6/2021, Hội đồng nhân dân thị trấn Bảy Ngàn tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, khóa XII, Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

          Tham dự kỳ họp có Ông Hà Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Ông Dương Hoàng An, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Trưởng Đoàn chỉ đạo toàn diện đơn vị thị trấn Bảy Ngàn; Ông Phạm Hoàng Hiệp, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn; các vị đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn và 26/26 đại biểu HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã nghe Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND; trao giấy chứng nhận, huy hiệu cho đại biểu; HĐND tiến hành thủ tục bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, hai ban HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND thị trấn theo quy định.

          Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND thị trấn khóa XII, Ông Trần Phước Lộc, Chủ tịch HĐND thị trấn khóa XI, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị trấn đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân . Thị trấn đã bầu một lần đủ 26 vị đại biểu HĐND thị trấn, đây là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủy quyền để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.   

          Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, HĐND thị trấn khóa XI đã kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong thị trấn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Thành công của HĐND thị trấn khóa XI là tiền đề để HĐND thị trấn khóa XII tiếp tục kế thừa, nghiên cứu, vận dụng hiệu quả trong thời gian tới.

          Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn khóa XII, có nhiều nội dung hết sức quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự, đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong thị trấn, lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy của HĐND và UBND thị trấn, nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XV đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Phạm Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 chúc mừng 26 vị đại biểu HĐND thị trấn đã trúng cử vào HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông đề nghị từng đại biểu HĐND trước hết phải thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của Đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất đạo đức; nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức về luật pháp, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND thị trấn. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân mình sát với thực tiễn và hướng về đơn vị mình ứng cử; liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu trung thành của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri thị trấn

                                                                                                                    Tạ Hậu

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TT 7000 KY HOP THU 1.docx_20210622201714.docx

Đang online: 7
Hôm nay: 6067
Đã truy cập: 3331618