Chi tiết

 

Kỳ họp thứ Nhất HĐND thị trấn Rạch Gòi thành công tốt đẹp

Ngày 22-06-2021 - Lượt xem: 23

Chiều ngày 17/6, HĐND thị trấn Rạch Gòi tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có ông Huỳnh Văn Mơ, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Nguyễn Công Duy, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Hà Minh Trung, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo toàn diện đơn vị thị trấn Rạch Gòi; các đại biểu HĐND huyện đơn vị thị trấn; lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn, Bí thư - Trưởng ấp các ấp và các ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Rạch Gòi nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử thị trấn Rạch Gòi đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thị trấn được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên Ủy ban thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Tiến Mộng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND; bà NguyễnThị Bích Tuyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND; ông Phạm Vũ Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND; ông NguyễnVăn Phương ông Võ Quang Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn. Cũng tại Kỳ họp, HĐND thị trấn đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn và thành viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp lần thứ Nhất HĐND thị trấn đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng Luật; 100% các đại biểu trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND thị trấn tín nhiệm cao với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Hà Minh Trung đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thị trấn trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn thị trấn và các nội dung tổ chức cho Kỳ họp thứ Nhất. Đồng thời chúc mừng các đồng chí được bầu vào đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, qua đây đồng chí Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo toàn diện thị trấn Rạch Gòi mong muốn các đại biểu HĐND thị trấn thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng thị trấn Rạch Gòi ngày càng phát triển.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Nhất HĐND thị trấn Rạch Gòi đã thành công tốt đẹp, với kỳ vọng và niềm tin quyết thắng, nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công mới.

Bích Tuyền


Đang online: 20
Hôm nay: 5768
Đã truy cập: 3331325