Chi tiết

 

TP.Vị Thanh: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19

Ngày 09:35:55 20-06-2022 - Lượt xem: 5

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại cho người đã tiêm đủ liều vác xin cơ bản trên địa bàn, Trung tâm y tế TP.Vị Thanh tổ chức 3 đội tiêm bố trí tại 3 đơn vị là phường III, phường IV, phường VII, sau đó luân phiên mỗi đơn vị xã phường còn lại duy trì trong 2 ngày liên tiếp. Kết quả từ ngày 6/6/2022 đến nay thành phố tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại (mũi 4) được hơn 6000 liều, trên tổng số 16.400 liều vắc-xin được phân bổ cho thành phố.

Tiêm vác xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại tại trường THCS Lê Quý Đôn thành phố