Chi tiết

 

Tăng cường phòng ngừa để kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy lớn

Ngày 21:17:52 02-12-2021 - Lượt xem: 85

Ngày 01/12/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Huỳnh Việt Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và Công an các địa phương.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, ý thức chấp hành của Nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyển biến tích cực; chính sách pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do cháy, nổ gây ra, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02- KL/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các bộ, ban, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đại tướng Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tăng cường số hóa, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cảnh báo cháy sớm; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bảo đảm việc kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực, với địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để khắc phục những khó khăn, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

Huyền Vũ


Đang online: 8
Hôm nay: 12828
Đã truy cập: 5336615