Chi tiết

 

Thành phố Vị Thanh tăng cường kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch trên địa bàn

Ngày 20-09-2021 - Lượt xem: 116

Thành phố Vị Thanh tăng cường kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch trên địa bàn

----------------

Thành phố Vị Thanh đang thực hiện Công văn số 1734 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán trong “vùng xanh” được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới nhưng giới hạn một số ngành nghề và một số hoạt động tiếp tục dừng.