Chi tiết

 

Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn Tỉnh

Ngày 10-10-2021 - Lượt xem: 104

Ngày 8/10, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  đồng chí Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Trong 9 tháng đầu năm năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án về chính sách dân tộc; trình và đang chờ phê duyệt 02 đề án; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 03 đề án. Ủy ban Dân tộc cũng đã chỉ đạo từng địa phương tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, những điểm nóng về an ninh, trật tự... Bên cạnh đó, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố. Hiện nay, Ban Dân tộc các tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi năm 2021, 2022. Đến nay, tổng số vốn đã cấp cho các địa phương để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020 trên 2.868 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại các xã vừa ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi...   

Trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã triển khai, thực hiện công tác dân tộc đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nội lực của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, phát triển KTXH, bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng - an ninh, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào DTTS. Theo đó, đã có nhiều chương trình chính sách đầu tư trong vùng đồng bào DTTS được thực hiện như: Chương trình 135; Quyết định 102/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 về hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016; Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các chương trình dự án vùng có điều kiện KTXH khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2021 trên 105 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, các địa phương đề xuất, kiến nghị trong thực hiện công tác dân tộc 3 tháng cuối năm liên quan đến: Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư; cơ chế ưu tiên đối với những địa phương thực hiện điểm Chương trình MTQG; hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG trên cơ sở khảo sát các danh mục. Đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ các địa phương trong vấn đề tiêu thụ nông sản; tổ chức đầu tư cho vùng DTTS. Quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS; phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 song song với phục hồi, phát triển kinh tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị: Các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện và phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường..., từ đó giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác dân tộc tại các địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 2193
Đã truy cập: 4772193