Chi tiết

 

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 07-09-2021 - Lượt xem: 315

Ngày 01/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan để rà soát lại nội dung, thời gian, tiến độ xây dựng theo Luật Quy hoạch. 

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh có 33 nội dung tích hợp, trong đó có 25 nội dung đề xuất về lĩnh vực của từng ngành và 8 nội dung đề xuất của cấp huyện, sau 2 lần tổ chức lựa chọn nhà thầu, tỉnh vẫn chưa chọn được nhà thầu đủ năng lực. Tuy nhiên ngày 9-8-2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tổ chức mở thầu lần 3, với 2 nhà thầu tham gia, hiện nay đơn vị tư vấn đang đánh giá hồ sơ dự thầu và dự kiến ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu vào tháng 10 năm nay.

Việc lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang theo kế hoạch thực hiện trong 12 tháng, dự kiến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình trung hạn và hàng năm để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đúng định hướng, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, làm cơ sở lập quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành có liên quan, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu tại cuộc họp

Nhấn mạnh nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng và là một trong những nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho rằng việc chọn được nhà thầu xứng tầm quyết định thành công của Quy hoạch, điều này cần thời gian và sự quyết tâm, trước hết cần phải kiện toàn Ban Chỉ đạo và điều chỉnh Quy chế hoạt động, đàm phán rút ngắn thời gian của đơn vị tư vấn; từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ được phân công; các sở, ngành chuyên môn liên quan đến các tiêu chí kịp thời cập nhật, bổ sung, chủ động cung cấp cho đơn vị tư vấn để thực hiện thống nhất, đồng bộ, cân đối thời gian với các khối lượng công việc, tập trung công sức, trí tuệ để góp cho Quy hoạch hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

An Nhiên


Đang online: 13
Hôm nay: 5637
Đã truy cập: 4220260