Chi tiết

 

Đoàn giám sát của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện Vị Thủy thông qua báo cáo kết quả giám sát

Ngày 26-10-2021 - Lượt xem: 46

Ngày 20/10, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thu, quản lý học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Văn Trắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo: Ban Pháp chế, các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ cùng các thành viên ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ban giám hiệu 07/07 trường được giám sát. Bà Trần Ngọc Trang, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện – Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.